Informatie over HOB Bakel
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Coaching (2) 
Geschiedenis (1) 
Ongevallen (3) 
Privacy beleid HOB (1) 
Sponsoring (1) 
Sportiviteit, respect en veiligheid (5) 

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]Coaching 
Aandachtspunten coaches jongste jeugd. 
 

è15 AANDACHTSPUNTEN – COACHES JONGSTE JEUGD LENTE 2015ç

 

 1. De Jongste Jeugd commissie van de thuisclub is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij en rondom de wedstrijden op hun complex. U bent dus verplicht de aanwijzingen van deze Jongste Jeugd commissie op te volgen.

 

 2. Als u te laat komt, wordt uw wedstrijd ingekort als de veldenplanning van de thuisclub dit vereist. Wees dus op tijd aanwezig met uw team.  

 

 3. Indien er verschillende Jongste Jeugd wedstrijden op één veld gespeeld worden, mag er op een gemeenschappelijke zijlijn alléén van elk team een begeleider staan. Andere begeleiders + reserves bevinden zich aan de doelzijde. 

 

 4. Mix teams spelen altijd in de jongenspoule. Mix teams zijn toegestaan bij 3-tallen, 6-tallen en 8-tallen.

 

  5. Overleg vóór de wedstrijd altijd even met de spelleider(s) en de andere coach.

Een coach is het niet toegestaan tijdens het spel het veld te betreden. Wel mag hij bij de spelleiding een  "time-out" aanvragen.

 

6.  Selfpass mag bij 3-tallen, 6-tallen en 8-tallen.

 

  7. De vierdoelpuntenverschilregel voor 3-tallen, 6-tallen en ook voor 8-tallen luidt als volgt:

       Meteen nadat er een verschil van vier doelpunten is ontstaan, moet voor de sterkste partij een maatregel gaan gelden.

        Hierbij valt te denken aan ;

       1. Overspelen alvorens op het doel te mogen schieten

2.     Strenger fluiten

3.     Goal verkleinen

4.     Pionnen plaatsen om een gebied te creëren waar de aanvaller buiten moet blijven.

Wordt het verschil weer drie doelpunten dan wordt de regel buiten werking gesteld. Op het moment dat het verschil

       weer 4 doelpunten wordt, gaat de regel weer in.

 

       Bespreek voor aanvang van de wedstrijd met de spelleiding en tegenstander de, indien nodig, te nemen maatregel.

 

 8.  Afspraak slaan/pushen: 3-tallen en 6-tallen alleen pushen, vanaf de 8-tallen mag er ook geslagen worden. Flatsen is geen slaan en dus toegestaan (behalve de backhandflats)

 

 9. De backhandflats is bij 3-tallen, 6-tallen en 8-tallen niet meer toegestaan. Deze slag levert teveel gevaar op. Ook alle andere vormen van gevaarlijk spel (o.a. sticks) zijn verboden.

 

10.   Zowel bij de 6-tallen als bij de 8-tallen kan een strafbal gegeven worden.

 

11.   Bij 6-tallen is 7 tegen 7 spelen en bij 8-tallen 9 tegen 9 spelen niet toegestaan.

 

12. Puntentelling 3-tal hockey ; Per wedstrijdhelft (je hebt er 2 x 2)

      Gewonnen wedstrijdhelft : 2 punten. Gelijkspel : 1 punt. Verloren wedstrijd : 0 punten.

      Het kan dus maximaal 8-0  (0-8) worden.

 

13.   De spelleiding heeft altijd gelijk. Ook bij uitwedstrijden!

 

14. Ter bevordering van Sportiviteit & Respect en tevens het terugdringen van items die niet op 

       een hockeyveld thuishoren, respecteren wij het "Shake Hands "principe :

1.     Shake hands voorafgaande aan de wedstrijd

2.     Shake hands na afloop wedstrijd

3.     Gezamenlijk een consumptie drinken na afloop wedstrijd

 

 

15. Spoor uw team aan tot sportiviteit en neem maatregelen als uw spelers zich misdragen. Het is van groot belang dat

      normen en waarden bij het Jongste Jeugd hockey in acht worden genomen. 

 
Informatie voor trainers en coaches 
  hockeyclubbakel algemene informatieavond voor trainers en coaches.pptx